O’zbekiston tumani XTMFMTTE bo’limi ona tili va adabiyot

fanlari uslubchisi Dilfuza Qodirovaning

 

ish faoliyatidan namunalar.