2015-yil 21-aprel kuni O’zbekiston tumanidagi 26- umumiy o’rta ta’lim maktabida tuman miqiyosida seminar o’tqazdik. Bu seminarda rus tili fani o’qituvchilari dars o’tib berdilar. Men muhiddinova Sharifaxon Majidovna 7-A sinf o’quvchilari “Ime primagatelne” mavzusida o’tib berdi. Darsda innovatsion, metodidan foydalandim. AKTdan foydalandim. O’quvchilarga ko’rgazma tayyorlab ko’rgazma asosida mavzuni tushuntirib berdi.Darsga tumandan barcha rus tili fani o’qituvchilari qatnashadilar. Shu kuni 5-B sinifda Maxmudova Ozodaxon bilan dars o’tdim. Axmedova Nargiza Yo’ldashevana 8-B sinifidan dars o’tdi. Turanov Qo’shmaqvoy Kenjayevich 4-E sinfida ochiq dars o’tdilar.

Seminar oxirida faollar zalida katta yeg’ilish bo’ldi. Bu yeg’ilishda ochiq darslar muhokamal qilindi. Tumandan kelgan rus tili o’qituvchilari so’zga chiqdilar. Bir ovozdan bu o’qituvchilarni darslari namunali deb baholandi. Metadis h. Mo’minova so’zga chiqdi bu o’qituvchilarni darslari tumanda va viloyatda ommalashtirilsin dedi.

Мактабимизда ташкил этилган рус тили фани укитувчиларининг семинарида 5 «В» синфда Махмудова Озода Фаттаевна «Орудие действия» мавзусида очик дарс утди. Дарс утиш услуби, унда кулланилган методлар, укувчиларнинг дарсга булган кизикишлари, нутки семинар иштирокчилари томонидан юкори бахоланди. Семинарнинг якуний йигилишида Дарс «намунали»  бахоланди ва вилоят микёсида оммалаштиришга тавсия этилди ва оммалаштирилди. Республика микёсида оммалаштиришга тавсия этилди.

 

   Туманда утказилган  «Энг яхши дарс ишланма» танловида 6-синф учун                                                      «Л. Толстой. «Прыжок»  мавзусида тайёрлаган дарс ишланмаси  туманда 1 уринни эгаллади.