O’zbekiston tumani XTMFMTTE bo’limi ta’sarrufidagi maktabgacha ta’lim muassasalari bilan tuman tasarrufidagi 2-maktabgacha ta’lim muassasasida “Manitoring burchagini tashkil etish” mavzusida seminar trening tashkil etildi