​MAHALLA- MENING TAQDIRIMDA TANLOVI 

3 VA 30 UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINING CHIQISHLARI.