O’zbekiston tumani xalq ta'limi ta’sarrufidagi muassasalar doirasida navbatdagi kengash yeg’ilishi bo’lib o’tdi. Ushbu yeg’ilishda maktabgacha ta’lim muassasalari raxbarlari, umumta’lim maktablarning direktori, O’IBDO’, IIBDO’ va xalq ta’limi bo’limi xodimlari viloyat xalq ta’limi boshqarmasi vakili bilan birgalikda qatnashdilar.