21-umumiy o`rta ta`lim maktab 1-A sinfida 2017-yil 14.04da o`qish fanidan ‘’Ochiq darslar festivali’’ uchun ochiq dars tashkillandi. Dars  yangi pedtexnologiyalardan foydalangan holda tashkillandi. Dars noananaviy tarzda tashkil etilib,musobaqa,sahna ko`rinishi,tarmoqlash metodlaridan foydalanildi. AKT orqali namoyish etilgan ‘’Tengdoshimga yordam’’o`yini o`quvchilarning qiziqishlarini yanada oshirdi.  Darsda fanlararo bog`lanishga e’tibor berildi. Turli o`qish turlaridan foydalanildi.   M.Ataxanovaning    darsi     barcha o`qituvchilar tomonidan namunali deb topilib,o`quvchilar bilimi DTS ga  mos  deb  baholandi.